04 August 2010

Syarat Wajib Puasa

Barang siapa didalam diri sesorang terdapat syarat-syarat ini maka dia wajib berpuasa Ramadhan.
Syarat-syarat wajib puasa ada empat:

  1. Islam, jadi bagi orang kafir asli tidak tidak wajib puasa dan tidak wajib untuk memerintahkannya berpuasa, berbeda dengan orang murtad (orang yang keluar dari Islam) dia wajib puasa dan wajib bagi orang Islam untuk memerintahkannya berpuasa, dan bila dia berpuasa ketika murtad maka puasanya tidak sah, dia harus menqodho' ketika kembali ke Islam, jadi sebelumnya dia diperintahkan kembali ke Islam kemudian diperintahkan berpuasa.
  2. Baligh, bagi anak kecil tidak wajib puasa walaupun sah bila puasa dengan syarat dia sudah mumayyiz.
  3. Berakal, orang gila, mabuk dan epilepsi (ayan) tidak wajib puasa, tetapi masalah Qodho' tetap wajib dengan ketentuan: bagi orang gila dan mabuk bila disengaja-seperti minum sesuatu dengan sengaja yang menyebabkan hilang akal- maka wajib menqodho' puasa, pendapat ini pendapat yang mu'tamad, menurut pendapat lain wajib qodho' mutlak (sengaja atau tidak sengaja), bagi epilepsi wajib qodho' mutlak.
  4. Mampu untuk berpuasa dengan tanpa susah payah. Masalah mampu atau tidak mampu ini terbagi dua:
    • Dari segi hissiyah (yang dirasakan badan) seperti sakit.
    • Dari segi Syar'iyah seperti haid dan nifas.
Bila seseorang mengalami salah satu dari dua tersebut maka tidak dinamakan mampu berpuasa.

Sumber:
Ibrohim Al-Baijuri. Al-Baijuri. Surabaya: Al-Haromain. Jild: 1. Hlm: 287. 

Lihat Juga:

Puasa

Syarat Wajib Puasa Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Gubuk Lentera