Hukum Menjual Daging KurbanHari kurban adalah hari dimana Allah Menyuguhi tamunya yaitu hambanya. Sehingga daging yang mereka dapatkan gratis alias tidak dipungut biaya, namun apakah dia bebas mengelola daging yang sudah dia dapatkan?
وللفقير التصرف في المأخوذ ولو بنحو بيع المسلم لملكه ما يعطاه بخلاف الغني فليس له نحو البيع
shnews.co
“diperbolehkan bagi seorang fakir mengelola apa yang mereka dapatkan walaupun dengan seperti menjual karena dia sudah memilikinya berbeda dengan orang kaya sehingga dia tida berhak untuk-seperti-menjual”
Berdasarkan keterangan diatas yang penulis ambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 258, orang fakir dan miskin boleh mengelola daging kurban secara bebas, boleh menjualnya, memberikan orang lain, mensodaqohkan dan lain-lain. Untuk orang kaya boleh menerima daging kurban danmemakanya tapi dia tidak bisa mengelola daging kurban secara bebas seperti menjualnya. Jadi haram hukumnya bagi orang kaya menjual daging kurban, kriteria fakir miskin dalam masalah kurban sama seperti dalam bab zakat, orang yang bisa menerimazakat berarti fakir/miskin. 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »